09302727818 - 02188775508 info@doctor-rahimi.com

اخبار

جراحي بسيار پيشرفته و ظريف چشم با ربات

جراحي بسيار پيشرفته و ظريف چشم با ربات

جراحي بسيار پيشرفته و ظريف چشم با ربات گروهی از جراحان چشم برای اولین بار در دنیا با استفاده از ربات توانستند داروی ترومبولیتیک را به رگ شبکیه بیماری که دچار لخته خون شده بود، تزریق کنند. شبکیه به صورت یک لایه نازک در داخل بخش خلفی کره...