آرشیو برچسب ها : جوانسازی پوست

بوتاکس : قویترین سمی که بشر تاکنون شناخته بوتاکس می باشد ، به دلیل اینکه اگر فقط یک میلیونیوم گرم آن داخل بدن انسان شود به سرعت می تواند انسان را بکشد . با به کارگیری این سم پس از فراوری شدن  می توان ماهیچه های غیرارادی و ارادی را فلج کرد ، امروزه از […]