سنسور عنبیه چشم

0
0

سلام

آیا استفاده از سنسور عنبیه چشم که بوسله دوربین جلو گوشی و نور مادون قرمز چشم را شناسایی میکند مضر است؟

نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید