افتادگي پلك

0
0

سلام من زهرا هستم ٣٨ ساله. زر تاريخ ٦ شهويور جراحي اب سياه داشته و دستگاه شانت در چشم رأست من قرار داده. ولي متاسفانه دچار افتادگي پلك شده.  صبح كه از خواب بيدار مَي سوم چشم بزرك ولي دائماً براي ديد بهتر وقتي كه پلك مَي زنم با دستگاه تماس پيدا مَي كنه و پلك كاملا مَي افتد تا شب تقريبا. براي جراحي با چند دكتر مراجعه كردم ولي گفتند كه حداقل ٥ ماه بايد ضير كنم به نطر شما راه ديگري هم هست تا كمك كنه كه من راحت تَر چشم را بعز و بسته كنم

نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید