افتادگي پلك

0
0

سلام اقاي دكتر

من افتادگي مختصر پلك دارم مي خواستم با روش بدون جراحي پلكسر پلاس افتادگي پلك رفع كنم أيا شما انجام مي ديد نظرتون درباره اين روش چي هست؟

نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید