گالری فیلم

جراحی تومور چشمان غزل

جراحی تومور چشمان غزل

نشست خبری با حضور دکتر رحیمی

درمان افتادگی پلک

درمان پف زیر چشم

جراحی زیبایی پلک

جراحی زیبایی پلک

جراحی پيشرفته حدقه با پروتزهاي پيشرفته

جراحی های زيبايی چشم و صورت

تغییر رنگ چشم ها

پف پلک تحتانی

هفتمین کنگره راینولوژی

Call Now Button