فیلم جراحی پلک

نشست خبری با حضور دکتر رحیمی

 

جراحی تومور چشمان غزل

مصاحبه زنده با دكتر ابوالفضل رحيمی- جراحی های زيبايی چشم و صورت

مصاحبه زنده با دكتر ابوالفضل رحيمی – جراحی پيشرفته حدقه با پروتزهاي پيشرفته

 

Call Now Button